TOUR VIRTUAL
VINCLES D'INTERÈS
ON SOM
CONTACTA'NS
Inici què fem psicologia

Desembre 2019

dl dm dme dj dv ds diu
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
Psicologia
 
La psicologia en l'àmbit gerontològic incorpora com a funcions més característiques l'avaluació psicològica en les àrees cognitiva, afectiva i neuropsicològica, la intervenció preventiva i terapèutica individual i grupal de les persones ateses, el suport als familiars així com també la recerca i la docència professional. També és rellevant el seu paper en tasques de suport vers la institució com per exemple, en la detecció i la resolució de conflictes, optimitzar el clima institucional, facilitar el procés d'intercomunicació institucional i vetllar per a la prevenció de la síndrome d'esgotament professional de totes les persones que treballen en la institució.
 
El paper del psicòleg i les seves funcions dins d'una residència són molt diverses les més rellevants són:
  • En relació a la persona atesa: acompanyar en l'adaptació al centre i garantir el suport i la valoració en cada una de les situacions canviants de la persona afavorint el benestar emocional i afectiu mitjançant l'observació, entrevistes individuals, planificació i coordinació del PIAI (pla interdisciplinari d'atenció individual), intervenció en els trastorns de conducta...
  • En relació amb la família: acompanyar en el procés d'ingrés, afavorir el benestar emocional i afectiu del cuidador, afavorir l'adaptació del canvi dins el sistema familiar, suport a la família per entendre el procés de malaltia del seu familiar, atendre la família en el procés de dol i afrontament de la mort.
  • En relació amb la institució: aportar qualitat a la tasca assistencial afavorint el clima laboral, facilitar el rendiment continuat, aconseguir una organització interna adequada amb la finalitat d'optimitzar recursos humans i materials, donar a conèixer a tot l'equip la definició de visió, missió i objectius de l'organització, i valorar i modificar l'impacte en l'usuari de les variables ambientals (intimitat, comunicació), donar suport en la detecció de mancances formatives de l'equip i donar suport en la contenció de les ansietats dels equips, donar eines d'actuació en les alteracions de conducta,etc.
A continuació s'exposen les intervencions portades a terme:
 
TALLER DE MEMÒRIA
 
ESTIMULACIÓ COGNITIVA INDIVIDUAL A TRAVÉS DE  Smartbrain©
 
SUPORT PSICOAFECTIU INDIVIDUAL
 
 PROGRAMA DE FAMÍLIES
 
ACTE DE DOL
 
CONSELL DE RESIDENTS
 
PROJECTE ENS CONEIXEM
 
Implementació del model d'Atenció Centrada en la Persona a través de l'eina DCM 
(Conjuntament amb altres professinals del centre) 
 
TALLER DE REMINISCÈNCIA
 
 
La metodologia seguida és eclectica, s'agafen elements de diferents orientacions teòriques i pràctiques amb la finalitat d'oferir una intervenció on l'eix vertabrador és la persona i no les seves patologies.
 
PROFESSIONAL:
 
Ibon Núñez
©2012. Fundació Privada Pere Relats
RESIDÈNCIA VENERO:
C/ Venero 4-6,
08005 Barcelona
93 300 29 76 · fundacio@pererelats.org
RESIDÈNCIA ANTIC DE VALÈNCIA:
C/ Camí Antic de València 5, Tercer pis,
08005 Barcelona
667 597 515
RESIDÈNCIA LLULL:
C/ Llull 181, baixos,
08005 Barcelona
667 597 721
programador web programador web