TOUR VIRTUAL
VINCLES D'INTERÈS
ON SOM
CONTACTA'NS
Inici què fem treball social

Desembre 2019

dl dm dme dj dv ds diu
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
Treball Social
 
La tasca del treball social dins del centre té com a finalitat, vetllar per la persona en tots els seus aspectes bio-psico-socials. La dignitat de la persona gran ha de ser sempre preservada amb independència de les limitacions que presenti el seu grau d’autonomia o capacitat cognitiva. Així es vetllarà per les seves aptituds, les paraules, les formes i perquè que el tracte general de tot el personal sigui respectuós i que les diferents actuacions del centre estiguin protocolaritzades de manera que es garanteixi el respecte a la dignitat de la persona gran.
 
 
 
Com a funcions principals les treballadores socials hem de:
 
 • Vetllar per garantir els drets dels residents.
 • Promoure relacions amb la família I comunitat.
 • Fomentar integració i participació en el centre.
 • Informar, orientar i assessorar sobre aspectes socials.
Com a tasques més específiques i planificant el treball social de centre hem de:
 
 • Realitzar la valoració inicial a l’ ingrés, així com l’ acollida a l’ ingrés.
 • Realitzar els informes socials, histories socials i fitxes socials.
 • Elaborar i tramitar de declaracions jurades.
 • Administrar i/o gestionar, les pensions dels residents, canvis de pensions, renovacions de D.N.I. , empadronaments en el nou domicili, i totes aquelles gestions necessàries per garantir els seus drets.
 • Controlar que tots els residents participin dels serveis que ofereix el centre; podologia, perruqueria, etc. procurar que existeixi un nivell d’higiene personal i una imatge adequada del resident.
 • Fer el seguiment, i si es el cas, realitzar les visites necessàries a aquells residents ingressats a centres hospitalaris, donant suport a la família.
 
Formar part de l’equip interdisciplinari o multidisciplinari, realitzant conjuntament amb la resta del equip:
 
 • el Pla Integral d’Atenció Individualitzada.
 • Fomentar la integració i la participació dels residents en la vida del centre i, a l’hora, evitar que es produeixi un allunyament amb l’entorn i la família.
 • Fomentar el manteniment de les de les capacitats funcionals dels residents.
 • Realització dels protocols, relacionats amb les seves funcions.
 • Definir les nomes ètic-professionals per la preservació de la confidencialitat dels residents.
 • Realitzar el acompanyament en el procés de la mort dels residents i familiars, donant el suport adequat en cada cas.
 • Vetllar per el compliment dels drets dels residents.
 
Conjuntament, amb la direcció:
 
 • Definir, un sistema de gestió dels suggeriments i de les reclamacions, i posteriorment realitzar les actuacions necessàries per millorar la qualitat del centre.
 • Per conèixer el grau de satisfacció dels residents i les seves famílies, realitzar i posteriorment avaluar el protocol d’atenció.
 • Facilitar l’assistència espiritual als residents que així ho especifiquin.
 • Fomentar la personalització i intimitat del resident en el centre.
 
A continuació s'exposen les activitats portades a terme:
 
 PROGRAMA DE FAMÍLIES
 
CONSELL DE RESIDENTS
 
PUNT I A PART (TALLER DE COSTURA)
 
TALLER DE REMINISCÈNCIA
 
L’equip de Treball Social social el formen:
 
Isabel M. Pedret   nº Col. 2824                    
Eva Simón             nº Col. 8635
Ingrid Solsona      nº Col. 9909
Sandra Soler         nº Col. 8199
 
 
©2012. Fundació Privada Pere Relats
RESIDÈNCIA VENERO:
C/ Venero 4-6,
08005 Barcelona
93 300 29 76 · fundacio@pererelats.org
RESIDÈNCIA ANTIC DE VALÈNCIA:
C/ Camí Antic de València 5, Tercer pis,
08005 Barcelona
667 597 515
RESIDÈNCIA LLULL:
C/ Llull 181, baixos,
08005 Barcelona
667 597 721
programador web programador web